Биологични култури

Екологичното съзнание изисква борбата с болестите по растенията да се води с помощта на полезни насекоми и полезни гъбички!